Hvorfor er opptaksevnen i Nordic Health vitaminmunnspray så overlegne?

img
Vitaminsprayer

De nøye utvalgte ingrediensene i NordicHealths vitaminsprayer bidrar på en unik måte til at vitaminene tas opp i kroppen og at de kommer brukerne til full nytte. Det overlegne opptaket av NordicHealths vitaminsprayer har blitt bekreftet i undersøkelser ved universitetene i Cardiff, Ulster og Sheffield.

img
Vitaminmunnsprayen tas opp i blodomløpet via slimhinnene i kinnet

NordicHealths vitaminsprayer bidrar på en effektiv måte til at vitaminene tas direkte opp i blodomløpet. Nyere forskning viser at vitaminer tas bedre opp via munnens slimhinner enn
gjennom fordøyelsessystemet, som er vanlig med piller og kapsler. Derfor har NordicHealth utviklet en sprayversjon for best og raskest mulig opptak av alle de nødvendige vitaminene.

Velfungerende produkter

På markedet finnes det flere ulike produkter som på overflaten kan se ut til å inneholde de samme næringsstoffene. I tillegg til næringsstoffenes kjemiske form, virker også hjelpestoffene i produktet og produktets sammensetning inn på hvordan næringsstoffene tas opp og hvilke helsemessig effekt de gir. NordicHealths produkter er sammensatt slik at opptaket av næringsstoffene skal fungere best mulig. For å sikre at produktet fungerer, er det ferdige produktet testet på frivillige forsøkspersoner.

 • front-sun.png
  img
  Velg passende preparat

  Ved kosttilskudd i tablettform er det ofte lagt til flest mulig næringsstoffer i så høy dose som mulig. Mange sporstoffer konkurrerer med hverandre om samme opptaksvei. Kun en liten del av næringsstoffene absorberes derfor i kroppen. Fremfor å kun se på styrkenivået for de ulike stoffene i produktet, burde kunder som er opptatt av egen helse spørre seg om hvor godt preparatet tas opp av kroppen. Mengden som tas opp i kroppen ved NordicHealth sprayene er godt dokumentert, slik at man skal få den dosen man har behov for, uten unødvendig store konsentrasjoner av stoffene.

 • front-heart.png
  img
  Sprayen tas opp gjennom munnens slimhinner

  Dosering av vitaminer og sporstoffer i munnens slimhinner er en nyhet innen helsekost. Undersøkelser viser at munnens slimhinner, og særlig kinnets slimhinne er spesielt bra for
  dosering og opptak av næringsstoffer. Ved bruk av de nøye sammensatte NordicHealth sprayene tas næringsstoffene direkte opp i blodet. Dette gjør at personer som har problemer med næringsopptaket kan være helt sikre på at næringsstoffene raskt og sikkert absorberes med hjelp av munnsprayen.

 • front-hand.png
  img
  Dokumentert Effektiv!

  Mange produkter markedsføres med at de tas godt opp i kroppen, selv om dette ikke er undersøkt. Opptaket av næringsstoffer i fordøyelsessystemet er en komplisert prosess der mange faktorer påvirker resultatet. Fordøyelsesproblemer har blitt vanligere og betennelser hos barn har økt globalt. I en betent tarmkanal blir eksempelvis opptaket av næringsstoffer svakere. Flere undersøkelser har vist hvordan opptak av næringsstoffer fra de optimalt sammensatte NordicHealth vitaminmunnsprayene er mer effektivt enn opptak via fordøyelsen. Ved å analysere prøver ser man at verdiene av næringsstoffer i blodet til gruppen av vitaminmunnspray stiger betydelig raskere og mer stabilt i en kontrollgruppe som baserer seg på tradisjonelt opptak igjennom tarmkanalen.

Synergien mellom de ulike ingrediensene har en betydning

img

I vanlige innholdsfortegnelser på produktemballasjene oppgis det hvilke stoffer som inngår i et preparat, men ikke i hvilken mengde og hvordan preparatet er produsert.

Produktteknisk kan produktet produseres på forskjellige måter, noe som påvirker opptaket av næringsstoffer. Hvordan disse fungerer kommer tradisjonelt ikke frem på emballasjen. I
NordicHealth sprayene er alle ingrediensene kombinert slik at næringsstoffene i det ferdige produktet tas opp optimalt uten å forstyrre hverandre. Ingrediensene virker sammen slik at
effekten blir sterkere enn den hadde blitt med separate opptak av hvert stoff.

B12- Vitamin

Vitaminene i B12 vitaminpreparater kan være cyanokobamin eller metylkobalamin. Cyanokobalamin er en syntetisk form av B 12 vitamin, som kroppen må bearbeide til den fungerende, stive vitaminformen metylkobalamin. I den prosessen frigjørescyanidionen som er fast i molekylene, og forstyrrer kroppens normale energiproduksjon. I store doser er cyanidion dødelig giftig. Vi bruker metylkobalamin som er den naturlige formen av B 12 vitamin. Denne tas lett opp i kroppen fra NordicHealths vitaminmunnsprayer.

Les mer